הספר:

ספר תהילים

פניני מהרא"ל

מספר כרכים : 1 חלקים

* בעלות משלוח בלבד