הספר:

מקצוע בתורה

הלכות הלוואה

מספר כרכים : 3 חלקים

* בעלות משלוח בלבד

כרך א

כרך ב

כרך ג