הספר:

יין המשמח

הלכות יין נסך.

מספר כרכים : 1 חלקים

* בעלות משלוח בלבד