הספר:

טיב קידושין

הלכות קידושין

מספר כרכים : 2 חלקים

* בעלות משלוח בלבד

כרך א

כרך ב