הספר:

חידושי מהרא”ל

הלכות ריבית

מספר כרכים : 2 חלקים

* בעלות משלוח בלבד

כרך א - תצוגת PDF לא זמינה באתר

כרך ב - תצוגת PDF לא זמינה באתר