הזמנת ספרי המכון

בתי כנסת, ישיבות וספריות בלבד זכאים לקבל ספרים חינם בעלות 30 ש"ח למשלוח בלבד

לפרטים בטלפון : 08-9572476​