shalom_m

השידוך שחזר, ובזכות הצדיק זכיתי לזיווג הגון

יצחק בחור משכמו ומעלה מפאר עולם הישיבות יושב ולומד בהתמדה גדולה מסודר תמיד עם חברותות מהטופ שבטופ כזה בחור שכל אחד רק יכול לחלום עליו, בהגיעו לשידוכים חבריו לשיעור כבר רק חיכו לרגע שיזמינו אותם לווארט, כולם ללא יוצא מן הכלל היו בטוחים שאצל יצחק הכל ירוץ.

סגולת הסגולות תפילת ער"ח בציון המהרא"ל צינץ זיע"א

ההכנות לער"ח תמוז כבר בעיצומן לעליה לציון הקדוש של המהרא"ל צינץ זיע"א להעתיר בתפילה עבור כל תורמי ומשתתפי הדפסת ספריו הקדושים התפילה הידועה בכוחה האדיר שרבים סיפורי הישועות המגיעים כל חודש לאחר תפילת ער"ח מעומק הלב ע"י רבני המכון עדיין ישנה אפשרות שגם שמך יופיע ברשימה החודש ותוושע בכל הישועות הדורשות לך ולבני ביתך

ציפייה בעולם התורה

בשמחה רבה פשטה הידועה בעולם התורה ולשוחרי תורה שבקרוב ממש יוצאת לאור ספר פני אריה חידושים על הש"ס שלשה כרכים מהמהרא"ל צינץ זיע"א עדיין קיימת הזדמנות לקחת חלק בהדפסת הספר הקדוש הזה ולזכות שכל המשתדל בהדפסת ספריו יהיה לו למליץ, ולזכות לישועות בכל הענינים פרנסה, זיווגים, הצלחה נחת מהילדים ואלה הדברים שכתב הג"ר שמואל זנוויל …

ציפייה בעולם התורה לקריאה »

נס רפואי כפול

רועדת ומפוחדת הוא יושבת מול הרופא חמור הסבר אוחזת בשתי ידיה את ידיות הכסא בחזקה וכבר לא יודעת על מה לחשוב ולמה לחכות…

לעלות בדרגה ב(ל)י קשרים בזכות הבטחת הצדיק

אורי היה עובד נאמן, נאמן לממוניו ועוד יותר למדינה, ולא בכדי, כבר הרבה שנים שהוא עובד באחת הרשויות הממשלתיות בנאמנות ומסירות רבה לשביעות רצון כל המערכת, במשך השנים אף הועלו בסולם הדרגות

כוננות מורחבת במכון לקראת ג' אייר יום ההילולא

רבני המכון נערכים לעליה על קברו של הגאון המהרא"ל צינץ ביום ג' אייר "יום ההילולא", להעתיר בתפילה עבור כל המשתתפים בהדפסת ספריו, שיזכו לישועות בכל הענינים, פרנסה, בריאות, והצלחה. עדיין ניתן לשלוח קוויטלעך להזכרה ביום ההילולא או כאן באתר, או בטלפון 08-8648989 תזכו למצוות.

התרומה – הרפואה שקדמה למכה

כמה מבורכת הוא השיגרה, וכמה קשה כשמשהו משתבש…

ההתרגשות הגדולה בהולדת התינוקת החדשה כבר כמעט שנמוגה. האמא כבר מתחיל

מסכנת הפיטורין לקידום בעבודה! – בזכות הסגולה

מרים אם לחמשה ילדים מתוקים, עובדת כבר כמעט שלושה שנים כסייעת לגננת בגן השייך לאחד מרשתות הגנים הותיקות בירושלים. עבודה קשה ומתישה, אך מעולם לא התלוננה על כך – מאז ומעולם נטועה בליבה אמונה איתנה כי הכל לטובה, אף כשהתנאים אינם מהמשופרים והמשכורת גם היא איננה כמו שרצתה.