רבי דוד כובד בסנדקאות

משפחה המתגוררת בנהריה לא זכתה להיפקד בילדי שנים ארוכות. בהיותם מבאי ביתו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, פנו אליו בני הזוג, על מנת לבקש את עצתו. רבי דוד אמר להם: "תשתדלו בהדפסת ספרי המהרא"ל צינץ". הזוג נדב סכום להדפסת אחד מספרי המכון, בהידור רב, והפצתו חינם בבתי מדרש. בני הזוג לא הסתפקו בכך, וזיכו איתם עוד כמה מבני המקום, שרצו גם הם בנטילת חלק בסגולה מופלאה זו. והנה הגיע היום הגדול: כעבור זמן לא רב מאז החלו בני הזוג לסייע למכון, הם נושעו בבן זכר. אנשי המכון השתתפו בשמחת הברית כאורחי הכבוד והאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא כובד בסנדקאות.

סיפורים דומים

חדש באתר 

לקראת חודש אדר ב'

בעז"ה לקראת חודש אדר ב' המכון ישלח שליח להעתיר בתפילות עבור המשתתפים

משרדי המכון ת.ד. 3498 אשדוד | טלפון 08-8648989 | לקבלת ספרים 08-9572476

© כל הזכויות שמורות למכון מהרא"ל צינץ 

האתר נבנה ע"י אלפ פרסום ודיגטל