ראשי המכון הוזמנו לברית

ראשי המכון הוזמנו לברית

משפחה נ. המתגוררת בנהריה לא זכתה להיפקד בילדים קרוב לעשר שנים.
בהיותם מבאי ביתו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, פנו אליו בני הזוג, על מנת לבקש את עצתו.
רבי דוד אבוחצירא המליץ להם להשתתף בהדפסת ספרי המהרא"ל צינץ".
הזוג נדב סכום נכבד להדפסת מספרי רבינו בהידור רב, והפצתו חינם בבתי מדרש.
בני הזוג לא הסתפקו בכך, וזיכו איתם עוד כמה מבני המקום, שרצו גם הם בנטילת חלק בסגולה מופלאה זו.
והנה הגיע היום הגדול:
כעבור זמן לא רב מאז החלו בני הזוג לסייע למכון וחתמו הוראות קבע למכון, הם נושעו בבן זכר.
ראשי המכון השתתפו בשמחת הברית כאורחי הכבוד והאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא כובד בסנדקאות.

סיפורים דומים