פרנסה בריווח

אני ספק ומשווק קו מסויים של מוצרי קוסמטיקה, שנים רבות שאני עוסק בזה ומתפתח יפה ומרויח לפרנסתי. יום אחד מודיע לי לקוח מרכזי שהוא מפסיק לעבוד איתי ועובר לספק אחר. הייתי שבור ורצוץ כי הוא היווה כמעט מקור יחיד לפרנסתי. לפתע נזכרתי בסגולה הידועה של הדפסת ספרי המהרא”ל ונדרתי לתרום להוצאת הספרים, ואכן, מייד כאשר תרמתי קיבלתי לפתע טלפון מהם שממשיכים לעבוד איתי כמו עד היום.

סיפורים דומים

חדש באתר 

לקראת חודש אדר ב'

בעז"ה לקראת חודש אדר ב' המכון ישלח שליח להעתיר בתפילות עבור המשתתפים

משרדי המכון ת.ד. 3498 אשדוד | טלפון 08-8648989 | לקבלת ספרים 08-9572476

© כל הזכויות שמורות למכון מהרא"ל צינץ 

האתר נבנה ע"י אלפ פרסום ודיגטל