עורך דין ב'עליון'

ש' א' הוא איש עסקים מוכר היודע להשתמש נכונה במתנת העושר בה חונן משמים. ידו פתוחה לצדקה והוא מבורך בעיני אלוקי ואדם. והנה אחד מעסקיו הסתבך משפטית עם עסק אחד שבאמצעות עוקץ מתוחכם העמידו בסכנת הפסד של סכום עתק העלול להגיע לעשרות מיליונים, שכר טרחת עורכי הדין שנשכרו לטפל בעניין הגיע למאות אלפים. אלא שאז החליט ש' לגייס 'עורך דין' נוסף, כזה שדבריו נשמעים למעלה ועושים פרי למטה… הוא נטל על שכמו אחוז נכבד מעלויות הדפסת ספר חדש שעמד להופיע באותה עת בעריכה חדשה, כשהוא משלם מיידית את התחייבותו. כל כך מהר התרחשו הדברים. באופן פלאי התביעה נמחקה, מי שזממו לנשלו מרכושו נסוגו בבושת פנים כשהם מחויבים בהוצאות משפט בסכום גבוה במיוחד

סיפורים דומים

חדש באתר 

לקראת חודש אדר ב'

בעז"ה לקראת חודש אדר ב' המכון ישלח שליח להעתיר בתפילות עבור המשתתפים

משרדי המכון ת.ד. 3498 אשדוד | טלפון 08-8648989 | לקבלת ספרים 08-9572476

© כל הזכויות שמורות למכון מהרא"ל צינץ 

האתר נבנה ע"י אלפ פרסום ודיגטל