נחלצתי ממשפט מסובך בזכות ה"סגולה"

'עורך דין' וסניגור בשמים

בית המשפט.  רק לשמיעת צמד מילים אלו מסוגל לזרוע פחד וחרדה בקרב בן אדם מהשורה, על אחת כמה וכמה בעלי עסקים המגלגלים מיליוני שקלים בשנה, ועסקיהם מסתעפים לאין שיעור של עסקים שונים, יודעים שהזמנה לבית משפט אינו מבשר בשורות טובות.
במשפט כמו משפט יודעים אולי איך נכנסים אך לא איך יוצאים, אם לבית או לבית סוהר, וגם במקרה הטוב, לפעמים נקי מנכסיו. הזמנה מפחידה כזו לא דילגה על מיודענו א. ש. איש עסקים מוצלח ומוערך בעיני אלוקים ואנשים, ולא כי היה נוכל או רמאי, אדרבה לא היה איש ישר ונאמן כמוהו, רק בעוקץ מתוחכם היטב העמידו אחד מאנשי עסקים שעמו עבד, כך שהיה עלול לצאת במשפט עם הפסד עצום של עשרות מיליונים, וזה חוץ מהשם הרע שהיה יוצא עליו כגנב ורמאי . ש. לא שהה אף רגע ומיד שכר את עורכי הדינים הטובים ביותר שיעזרו לו לצאת מהסבך, אך בד בבד ידע שזה טוב להשתדלות אך העיקר צריך שיהיה לו הרבה סייעתא דשמיא שרק כך יוכל לזכות לישועה, ש. חכך בדעתו איזה סגולות אפשר לעשות, מיד הבזיק בו רעיון, איך לא, "אני אגייס לצידי 'עורך דין' נוסף, כזה שדבריו נשמעים למעלה ועושים פרי למטה"… הוא פנה למכון מהרא"ל צינץ ונטל על עצמו אחוז נכבד מעלויות הדפסת ספר חדש של המהרא"ל צינץ שעמד להופיע באותה עת בעריכה חדשה, כשהוא משלם מיידית את התחייבותו, בידיעה ברורה שסגולה זו היא ההשקעה הכי כדאית שהישועה בוא תבוא. המהירות שבה נתגלגלו הדברים מכאן ואילך, לא יאמן, באופן פלאי התביעה כולה נמחקה, מי שזממו לנשלו מרכושו נסוג בבושת פנים כשהלה מחויב בהוצאות משפט בסכום גבוה במיוחד.
אז ידע ש' שאכן עשה את הפעולה הנכונה במקום הנכון. הסגולה שבעזרה לצדיק הקדוש המהרא"ל צינץ להפיץ את ספריו הק' בישראל מוכיחה את עצמה, כאשר דברי הצדיק לא שבים ריקם, וכשם שהבטיח כך הוא מקיים, להביא ישועה מיידית לכל התורמים למכון מהרא"ל צינץ.

סיפורים דומים