נהפך לאברך בן תורה

נהפך לאברך בן תורה

אשה מתקשרת למכון ומבקשת לעשות הוראת קבע נוספת עבור בתה שמחכה לשידוך, ומוסיפה שיש לה כבר הוראת
קבע ישנה והיא לא מבטלת אותו היות וזכתה ברוך ה’ לראות,
וברוך ה' זכתה לראות ישועה גדולה, ומספרת כי בנה היה בחור טוב ולמד בישיבה, אבל חברים רעים קלקלו אותו, עזב את את הישיבה והסתובב ברחובות והגיע למצב קשה מאד כעישון סמים וכו', היא
בכתה ביום ובלילה, והתפללה להקב"ה שיחזור למוטב, יום אחד שמעה על הבטחתו הפלאית של המהרא"ל צינץ התקשרה למכון וחתמה הוראת קבע לזכות בנה, ומספרת שמאז המצב התחיל קצת להשתנות בהדרגה לאט לאט, וב"ה
היום הוא אברך בן תורה אמיתי והקים משפחה לתפארת

סיפורים דומים