מתנת יום הולדת לידיד!

מתנת יום הולדת לידיד!

יום שלישי בהיר, הטלפון במשרדי המכון מצלצל זה אחר זה. על הקו נשמע אברך בתחילת העשור השלישי לחייו.
"שלום" פותח מזכיר המכון. "במה אפשר לעזור?"
האברך דנן החל מגולל את הסיבה בשלה מתקשר הוא למכון:
"ידיד נעוריי חוגג היום יום הולדת של גיל שלושים אך עדיין לא זכה לפרי בטן – חפץ אני לפתוח הוראת קבע של 72 שקלים לחודש במשך שנתיים בכדי לסייע להדפסת ספרי המהרא"ל צינץ זי"ע לזכות ידידי היקר שיזכה לפרי בטן".
שנה בלבד לאחר שיחת הטלפון היקרה, של ידיד אמת שביקש לעזור לחברו הקרוב מתקשר הוא שוב, נשמע מרוגש מאד ומבשר לנו שחברו היקר זכה לחבוק פרי בטן בן זכר לאחר 11 שנה מנישואיו, אחר שלא מעט רופאים כבר התייאשו זה מכבר.
הן, צדיק גוזר!

סיפורים דומים