הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן
הגאון הרב יוחנן סופר
הגאון הרב שלמה משה עמאר
כ"ק האדמו"ר מצאנז
הגאון הרב שמואל דוד הכהן גרוס
הגאון הרב משה יהודא ליב לנדא
הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן
הגאון הרב נתן נטע לנדמן
הגאון הרב משה שאול קליין
הגאון הרב עובדיה יוסף
כ"ק האדמו"ר סערט ויזניץ
כ"ק מרן רבי דוד אבוחצירא