חדשות המכון

יצא לאור לראשונה

בקרוב ממש יצא לאור לראשונה ספר פני אריה על השס ג' כרכים גדולים ומפוארים לתועלת הלומדים

סגולת הסגולות תפילת ער"ח בציון המהרא"ל צינץ זיע"א

ההכנות לער"ח תמוז כבר בעיצומן לעליה לציון הקדוש של המהרא"ל צינץ זיע"א להעתיר בתפילה עבור כל תורמי ומשתתפי הדפסת ספריו הקדושים התפילה הידועה בכוחה האדיר שרבים סיפורי הישועות המגיעים כל חודש לאחר תפילת ער"ח מעומק הלב ע"י רבני המכון עדיין ישנה אפשרות שגם שמך יופיע ברשימה החודש ותוושע בכל הישועות הדורשות לך ולבני ביתך

ציפייה בעולם התורה

בשמחה רבה פשטה הידועה בעולם התורה ולשוחרי תורה שבקרוב ממש יוצאת לאור ספר פני אריה חידושים על הש"ס שלשה כרכים מהמהרא"ל צינץ זיע"א עדיין קיימת הזדמנות לקחת חלק בהדפסת הספר הקדוש הזה ולזכות שכל המשתדל בהדפסת ספריו יהיה לו למליץ, ולזכות לישועות בכל הענינים פרנסה, זיווגים, הצלחה נחת מהילדים ואלה הדברים שכתב הג"ר שמואל זנוויל קלפפיש זצ"ל, אב"ד ווארשא, בהסכמתו להדפסת ספרו של רבינו "פני אריה" (ח"א וח"ב): "אליכם אחי ועמי קולי אקרא, משכו וקחו לכם, והביאו ברכה אל תוך בתיכם, ובזכות זה הגאון זצלה"ה יעתיר בעדכם להיות שלום בחילכם ושלוה בארמונותיכם, כי כן כתובה בצוואתו, וזאת הברכה אשר ברך איש האלקים לפני מותו, לכל האנשים אשר יתנו יקר לחידושי תורתו, ויזלו זהב מכיסם למהר להחיש להדפיסם, אז יהיה הוא המליץ בינותם, ולא יתן למשחית לבא אל ביתם, ות"ל רבות שמענו וראינו פעולת צדיק לחיים, כאשר סיפרו לנו אנשים שונים אשר התאבקו עם מר המות, ויראו כי לא יכלו לו, חיש מהר נתנו כופר נפשם לסיוע הדפסת ספרי הגאון זצ"ל ושב ורפא להם…"

כוננות מורחבת במכון לקראת ג' אייר יום ההילולא

רבני המכון נערכים לעליה על קברו של הגאון המהרא"ל צינץ ביום ג' אייר "יום ההילולא", להעתיר בתפילה עבור כל המשתתפים בהדפסת ספריו, שיזכו לישועות בכל הענינים, פרנסה, בריאות, והצלחה. עדיין ניתן לשלוח קוויטלעך להזכרה ביום ההילולא או כאן באתר, או בטלפון 08-8648989 תזכו למצוות.