הבטחה מיוחדת ביום ההילולא

משפחת ת' הממתינה גם היא שנים רבות לזרע של קיימא, שמעה על דבר הישועה, ונדרה בג' באייר – יום ההילולא של מהרא"ל צינץ, סכום נכבד להדפסת ספריו. נערכה עבורם תפילה מיוחדת ליד ציונו הקדוש של המהרא"ל בוורשה. בחורף שלאחר יום ההילולא התבשרו כולם על לידת הבת, בשעה טובה ומוצלחת. בני הזוג סיפרו כי לאורך כל התקופה שלפני לידת בתם, הם חוו נסים גלויים. לדבריהם, חשו כי יש להם מליץ יושר מלמעלה, הדואג להם לאורך כל הדרך.

סיפורים דומים

חדש באתר 

לקראת חודש אדר ב'

בעז"ה לקראת חודש אדר ב' המכון ישלח שליח להעתיר בתפילות עבור המשתתפים

משרדי המכון ת.ד. 3498 אשדוד | טלפון 08-8648989 | לקבלת ספרים 08-9572476

© כל הזכויות שמורות למכון מהרא"ל צינץ 

האתר נבנה ע"י אלפ פרסום ודיגטל