גרש ירחים שלושה כרכים

כרך 1

כרך 2

כרך 3

רוצים לדעת עוד על ה'הבטחה?'