גט מקושר שלושה כרכים

כרך 1

כרך 2

רוצים לדעת עוד על ה'הבטחה?'