PARTENERבהדפסת ספרים

72 ש"ח בחודש

* הזכרת שמות בציון ללא הגבלה
* אפשרות להקדשה בספרים היוצאים לאור (בתיאום עם המכון)
* זכאות לקבלת הספרים שיצאו לאור בתקופת השותפות

חבר זהבבהדפסת ספרים

180 ש"ח בחודש

* הזכרת שמות בציון ללא הגבלה מידי חודש בחודשו.
* קבלו סט מפואר של חומשים ומגילות עם פירוש רבינו (6 כרכים) וזכאות לקבל שאר הספרים
* אפשרות להקדשה בספרים היוצאים לאור (בתיאום עם המכון)

הזכרת שםבציון הקדוש

360 ש"ח

הזכרת שתי שמות בציון הצדיק לתפילה
* קבלו סט מפואר של חומשים ומגילות עם פירוש רבינו (6 כרכים) וזכאות לקבל שאר הספרים
* אפשרות להקדשה בספרים היוצאים לאור (בתיאום עם המכון)