תפארת מהרא"ל צינץ, ת.ד. 3498 אשדוד 77134
טל' 08-8648989 פקס': 08-8648686
חש' בנק הדואר(09): 2960191
חש' בנק פועלי אגודת ישראל (52): 409-840092 סניף:186

תרומה באמצעות כרטיס אשראי

"חבר במפעל הדפסת והפצת הספרים" (ח"י דולר בהו"ק)

סוג תרומה:

סכום:
$ מטבע:
תשלומים:

:הערות
:פרטים
שם פרטי*
שם משפחה*
כתובת*
עיר*
מיקוד*
טלפון*

מס' זהות:

סוללרי*
פקס
דואר אלקטרוני*
הצטרף לרשימת תפוצה*
אופן תשלום*

מספר כרטיס אשראי*
בתוקף עד*
3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס

אימות*

תפארת מהרא"ל צינץ, ת.ד. 3498 אשדוד 77134
טל' 08-8648989 פקס': 08-8648686
חש' בנק הדואר(09): 2960191
חש' בנק פועלי אגודת ישראל (52): 409-840092 סניף:186

ENGLISH | עברית

SSL Certificate Authority