ברבות השנים הצטברו עדויות רבות על ישועות גדולות ועצומות שהיו מנת חלקם של אלו שנתנו יד בהדפסת הספרים. רבים נרפאו ממחלות קשות ל"ע, מצאו זיווגים ההגון, נושעו בזרע של קיימא לאחר שנים רבות של המתנה, הצליחו בפרנסתם ובעסקיהם, ועוד ועוד כל אחד ומשאלות לבו לטובה.

וכמו שמתבטא על כך הגאון הצדיק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג זצ"ל (שהיה ראש המדפיסים ספרי רבינו זי"ע בשנות הת"ר): "זה דבר ידוע לכל בני מדינתנו כמה גדול כוחו של הגאון מ"ו לייבוש חריף זיע"א שכל מי שמשתדל בהדפסת חיבוריו נושע מה' יתברך בכל דבר הצריך אליו, כמה חולים שיש בהם סכנה נתרפאו, כמה עקרים נושעו מה' יתברך".

בהקדמת הספר גור אריה למסכת קידושין (פיטסבורג תשי"ג) מספר המו"ל כי נכדתו חלתה במחלה קשה כמה שנים, ועל סמך הבטחת רבינו להיות למליץ למשתדל בהדפסת ספריו, נדר לתת להוצאת ספר אחד, ומיד כשנתן את הכסף להדפסת הספר התחילו לראות ישועות השי"ת, והרופא המומחה אמר כי נס גדול נעשה לה שנתרפאה ממחלה שעל פי דרך הטבע אין לה תרופה.

גם אל שולחן ה"מכון להוצאה חדשה של ספרי מהרא"ל צינץ זיע"א", זורמים כל העת סיפורים מאת תורמי המכון, המתקשרים לבשר בהתרגשות ולהודות על הישועה לה זכו בעקבות תרומתם להדפסת ספרי הצדיק.

נביא כאן מקבץ מתוך עדויות שהגיעו בעת האחרונה מאת ידידי המכון, ופרטיהם המלאים שמורים במכון:

גב' ו. מנתניה התקשרה לספר ששבוע לאחר שהתחילה לתת את ההוראת קבע שתרמה כדי למצוא זיווג לבנה, הגיעה הצעת השידוך שאכן התגשמה בסוף. גם אחד האדמורי"ם החשובים שליט"א המליץ למשפ' ח. לתרום למכון לאחר שבנם התעכב זיווגו זמן ארוך, ובתוך שבועיים מיום התפילה על הציון התארס בנו.

רבים גם זכו בזרע בר קיימא לאחר שנות המתנה וציפיה רבות, כך משפחת א. לא זכתה להיפקד שנים רבות, והסבתא גברת אסתר שמעה על הסגולה והמליצה להם לתרום, ואכן נפקדו באותו החודש ונולדה להם בת בפורים וקראו שמה אסתר על שם הסבתא שגילגלה לפיתחם את הישועה. עוד תורמים התקשרו לבשר על פקידתם בתאומים לאחר 17 שנה! שהיה ביתם ריק סוף סוף זכו בישועה, וכן רבים נוספים עד אין מספר.

הרב ב. שליט"א נסע לחו"ל לגיוס כספים עבור הכולל שהוא עומד בראשותו. לפני הנסיעה תרם סכום כסף להצלחה, וכשהגיע לשם נודע לו שהגביר פטרון הכולל התורם העיקרי הפסיד השנה סכומי עתק ואין לו מעשרות, ולא יתן לו כלום, ביקש להפגש עם הגביר ונדחה מיום ליום על פי בקשת הגבירף עד שבסוף נקבעה לו פגישה והגביר נתן לו תרומה כפולה. כשראה את תאריך הפגישה ראה שהתאריך היה ג' אייר, יום הילולת רבינו זי"ע, ויהיה לפלא!

בנו של מר כ. חלה בשנה שעברה בימים שלפני ההילולא, ובהשגחה פרטית ראה את העלון ועלה בדעתו אולי לתרום, ושכח, אחרי כמה ימים נזכר ורצה לתרום אך לא מצא את פרטי המכון, והנה לפתע בדרך נס נודעו לו הפרטים, והספיק לתרום ומייד אחר כך השתפר מצבו של בנו באופן פלאי.

אם אחת התקשרה למכון לספר שתרמה סכום בשנה שעברה לאחר שבנה לפתע החל להדרדר בלימודיו, בטענה שאינו מיושב ואין לו חשק ללמוד, ומייד לאחר שתרמה פתאום הרגישה ילד ישוב הדעת כמקודם וחזר ללמוד ביתר שאת, וכמובן מאז ועד היום היא תורמת בקביעות ורואה נחת מילדיה ב"ה.

מספר התורם י.ק. מפתח תקוה, שיש לו הוראת קבע למכון, ובשנה שעברה לקראת ההילולא הכין את ה"פיתקא" בה רשם כמה שמות של אנשים המצפים לישועה כל אחד בעניין שלו. משום מה נשתכח הדבר ממנו ולא שלח את הפיתקא, לאחרונה הם מצאו את הפיתקא בבית מונחת בארון הספרים. הוא ומשפחתו עברו על כל שמות האנשים שהיו רשומים שם , ולמרבית הפלא הם שמחו להווכח שבמהלך השנה האחרונה ברוך ה' כולם נושעו!

לפני תקופה התקשר למכון אדם מארץ רחוקה, ומספר שהוא מחפש את כתובת המכון כבר זמן ארוך, עקב כך שלפני שנים רבות הוא זוכר כאשר דודו היה חולה הדפיסו עבורו ספר, ואכן זכה והבריא ברוך ה', והנה כעת הוא צריך ישועה וזכר כל הזמן שיש סגולה בשם "צינץ" וכך הוא חיפש בכל המקומות את השם הזה עד שהנחה אותו ה' לכתובת הנכונה והרים סכום הגון לטובת הדפסת הספרים.

 


משפחת ס. מנהריה, לא זכו להיפקד בילדים שנים ארוכות. בהיותם מבאי ביתו של הצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א, הוא ייעץ להם "תשתדלו בהדפסת ספרי המהרא"ל צינץ". הם נדבו סכום להדפסת אחד מספרי המכון, בהידור רב, והפצתו חינם בבתי המדרש. משפחת ס. לא הסתפקו בכך, אלא זיכו איתם עוד כמה מבני המקום, שחפצו גם הם ב"מליץ יושר" מלמעלה. והנה הגיע היום הגדול, תקופה לאחר שהתחילו לסייע למכון, והם נושעו בבן זכר. אנשי המכון השתתפו בשמחת הברית כאורחי הכבוד, והצדיק רבי דוד אבוחצירא שליט"א כובד בסנדקאות. משפחת ת. הממתינה אף היא שנים לא מועטות לבשורות טובות, שמעה את דבר הישועה, ונדרה אף היא בג' באייר שנה שעברה, ביום ההילולא של מהרא"ל צינץ, סכום להדפסת הספרים, ונערכה עבורם תפילה ליד ציונו הקדוש בפולין. בחורף זה, התבשרו כולם על לידת הבת בשעה טובה. כאשר התקופה לוותה בניסים גלויים בכל ענייני הבריאות. כולם הרגישו במוחש איך יש להם "מליץ יושר" מלמעלה לאורך כל הדרך.ENGLISH | עברית

SSL Certificate Authority